Mobil Homok Team

Referencia partenereink:

MAGYAR KÖZÚT ZRT
KVV Zrt
Mérnök Menedzser Kft.

PostHeaderIcon Mobilhomokteam.hu - használati feltételek

A mobilhomokteam.hu internetes oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása

Ez a website (www.mobilhomokteam.hu) a Mobil Homok Team Kft. tulajdonában áll és az üzemelteti. Amennyiben Ön nem kívánja betartani, és magára nézve nem tartja kötelezőnek a jelen használati feltételeket, kérjük ne nyissa meg, és ne használja a honlapot.

1. Felhasználás korlátozása

Jelen honlapot vagy az abban foglalt, és azon keresztül elérhető szolgáltatásokat Ön nem használhatja fel személyes haszonszerzésre, nem adhatja el vagy ajánlhatja fel harmadik személynek, valamint semmilyen más módon nem juthat haszonhoz a honlapon vagy azon keresztül elérhető szolgáltatásokból vagy információkból (sem azok módosításából, átalakításából vagy elemzéséből).

2. Biztonság

Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre: (a) külön értesítés nélkül új és/vagy kiegészítő biztonsági intézkedéseket foganatosítsunk, illetve a meglévőket módosítsuk; (b) bármely személy vonatkozásában ideiglenes jelleggel visszavonjuk és/vagy korlátozzuk a honlap használatának jogát; és (c) bármilyen olyan lépést megtegyünk, amit a jelen honlap, valamint a honlap adatbázisaiban található adatok biztonságának és sértetlenségének megőrzése érdekében szükségesnek ítélünk meg.

3. Helytállóság és honlaptartalom

A honlapon és azon keresztül elérhető információk összeállításakor ésszerű gondossággal és hozzáértéssel járunk el. Mindemellett bizonyos információkat olyan külső cégek is összeállíthatnak és rendelkezésünkre bocsáthatnak. A Mobil Homok Team Kft. nem vállal felelősséget az említett harmadik személyektől kapott információk helytállóságáért. Ezen kívül a honlapon vagy azon keresztül elérhető információk lehetnek hibásak vagy hiányosak, amely hibák előfordulása velejárója minden Internet-alapú rendszernek, és amelyekre nincs ráhatásunk. Az információk sérülhetnek például a gép, a szoftver vagy a kezelő hibájából, illetve hibás adatátvitel esetén. Ezért Önnek minden esetben meg kell kísérelnie ellenőrizni a honlapról származó információk pontosságát, mielőtt feltétel nélkül elfogadná azokat.

A honlapot folyamatosan frissítjük, ezért annak tartalma és megjelenése időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

4. Korlátozott tulajdonjog

Ön korlátozott engedélyt kap a honlapon található anyagok személyi számítógépre történő letöltésére és kinyomtatására kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra, feltéve, hogy minden szerzői jog, védjegy vagy egyéb tulajdonosi jog sértetlen marad.

A jelen használati feltételekben határozottan és kifejezetten engedélyezetteken kívül, szigorúan tilos a jelen honlapon vagy annak adatbázisaiban található anyagokat más internetes honlapra vagy egyéb adathordozóra menteni, fordítani, továbbküldeni, szétküldeni, és egyéb módon felhasználni. A felhasználónak továbbá tilos: (a) a honlapot vagy annak bármely részét más honlapba beszerkeszteni; vagy (b) a honlapot másik szerverre tükrözni; vagy (c) automatikus képernyőmentő eljárásokkal a jelen honlapról bármilyen adatokhoz hozzájutni.

E korlátozott engedély megadásának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartja a jelen használati feltételekben foglalt összes rendelkezést.

Minden olyan szerzői jog, más szellemi tulajdon vagy tulajdonjog, amely bármilyen módon kapcsolódik a jelen honlaphoz és amelyekre a jelen használati feltételek értelmében Ön nem kapott engedélyt, a Mobil Homok Team Kft. tulajdonában marad, míg a honlapon megjelenő más márkanevek, nevek és logók pedig saját tulajdonosaiknál maradnak.

5. Hivatkozások

A honlapon megtalálható külső honlaphivatkozások esetében kérjük vegye figyelembe, hogy az ezeken a linkeken keresztül elérhető weboldalak hatáskörünkön kívül esnek. A hatáskörünkön kívül eső honlapok tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

6. A használat feltételeinek változása

Jogunkban áll időről időre, előzetes értesítés nélkül a jelen felhasználási feltételeket módosítani, átdolgozni vagy egyéb módon megváltoztatni (biztonsági, jogi vagy szabályozási megfontolásból, vagy a honlap szolgáltatásaiban vagy működésében bekövetkezett frissítések vagy változások jelzésére). Amennyiben tovább szeretné használni a honlapot ezzel a szóban forgó megváltozott feltételeket is elfogadja, így a honlap további használatát megelőzően kérjük, tekintse át azokat!

Partnereink
 Homokfuvas.blogspot.com